یبوست عملکردی (فانکشنال) اطفال شایع ترین دلیل مراجعات به درمانگاه های گوارش اطفال است. با توجه به شیوع بالای این بیماری و نیز توجه مردم به داروهای گیاهی، این مطالعه برای تعیین میزان اثربخشی رب عناب در یبوست عملکردی اطفال، در مقایسه با پیدرولاکس طراحی شده است.

مطالعه حاضر، یک کارآزمایی بالینی بر روی 128 کودک 2 تا 12 سال با تشخیص یبوست عملکردی و با معیارهای یبوست عملکردی اطفال بر مبنای کرایتریاهای ROMEIV که به درمانگاه بیمارستان رسول اکرم(ص) مراجعه نمودند، است.

در یک مطالعه مقدماتی، مفردات دارویی موثر بر یبوست در طب سنتی جستجو شد که در نهایت عناب با توجه به خواص ملینی با وجود مواد مغذی برای تهیه دارو انتخاب شد. رب عناب بر مبنای اصول کلی تهیه رب که در منابع طب سنتی آمده تهیه شد.

هدف از این مطالعه بررسی اثرات این دارو بر روی معیار هایROMEIV بوده، که تعداد دفعات دفع، شدت درد در هنگام دفع، بی اختیاری مدفوعی، کثیف کردن لباس زیر، قرارگیری در وضعیت احتباسی مدفوعی و سفتی مدفوع، در بین دو گروه و با مقادیر قبل از درمان، مقایسه شد. عوارض احتمالی درمان و میزان پذیرش دارو نیز در طی مطالعه ثبت گردید.

 

نتایج:

63 کودک به صورت تصادفی رب عناب و 65 کودک پیدرولاکس دریافت کردند. پس از 4 هفته درمان، تمام شاخص های کرایتریای یبوست بر مبنای ROMEIV، در هر دو گروه به صورت معناداری(p<0.05) بهبودی داشته اند. عارضه جانبی جدی در هیچ گروهی گزارش نشد. ضمن اینکه میزان پذیرش دارو در گروه عناب بیشتر از پیدرولاکس بوده است.

 

نتیجه نهایی:

رب عناب در مقایسه با پیدرولاکس اثربخشی معناداری در درمان یبوست عملکردی اطفال داشته است.
این فراورده با وجود داشتن خواص درمانی از ارزش غذایی بالایی برخوردار بوده و با توجه به مطالعات گذشته که خواص آنتی کنسر، آنتی اکسیدان و تقویت دستگاه گوارش و فواید دیگر آن ثابت شده و نیز مصرف آن عارضه خاصی ندارد می تواند به عنوان داروی جایگزین پیدرولاکس در درمان یبوست عملکردی اطفال مورد استفاده قرار بگیرد. نکته مهم اینست در این زمینه گوارش کودکان میتواند به شما کمک کند.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *