رشد کودک در سال اول زندگی

رشد کودک در سال اول زندگی چه مراحلی دارد؟ طی سال اول زندگی رشد فیزیکی، تکامل کسب مهارتها و سازماندهی روانی به سرعت ایجاد می شود و کودک تواناییهای جدیدی در انجام حرکت های ظریف و غیر ظریف و در حوزه شناختی و احساساتی و هیجانی کسب می کند. می توانید ادامه این مقاله را در مرکز گوارش کودکان تهران مطالعه کنید.

رشد کودک در سال اول زندگی، رشد در 2 ماه اول زندگی:

 • تکامل فیزیکی:

نوزاد در هفته اول تولد حدود 10% وزن خود را از دست می دهد که علت آن خروج مایع سلولی از بدن و احتمالا تغذیه کم می باشد و با جایگزین شدن شیر حاوی چربی زیاد و آموختن روش درست مکیدن توسط نوزاد و آشنایی بیشتر مادر باتکنیک های شیر دهی تغذیه نوزاد بهبود می یابد و وزن نوزاد در 10 روزگی برابر وزن تولد می شود و بعد از آن روزی 30 گرم وزن می گیرد.

حرکات اندام ها عمدتا حرکات کنترل نشده و باز و بسته کردن بی هدف دست ها می باشد. خنده غیر ارادی دارد. نگاه چشم ها، گرداندن سر و مکیدن تحت کنترل هوشیارانه می باشد.در 2 ماهگی بیشتر شیر خواران جهت تغذیه دو تا سه بار در طول شب بیدار می شوند. میزان گریه شیر خواران در 6 هفتگی به حداکثر می رسد که در مورد یک شیر خوار سالم حدود 3 ساعت می شود و سپس به حدود 1 ساعت یا کمتر در 3 ماهگی می رسد.

 • تکامل شناختی:

فعالیتهای مربوط به نگهداری از نوزاد با تحریکات بینایی، لامسه، بویایی و شنوایی همراه هستندکه اینها سهم به سزایی در شناخت نوزاد دارند. مثلا یک نوزاد 3 هفته ایی می تواند تشخیص دهد که صدای گوینده با حرکات لب در فیلم همخوانی دارد یا نه. یا اگر یک پستانک با سطح ناصاف به شیر خواری که چشمانش بسته است جهت مکیدن داده شود، پس از باز کردن چشمها به پستانک ناصاف بیش از پستانک صاف نگاه خواهد کرد.

 • تکامل خلق:

دسترس بودن یک فرد بالغ باعث ایجاد حس اعتماد و آرامش می گردد. شیر خواری که مرتبا بغل می شود و در مقابل استرس حمایت می شوند در یک سالگی کمتر گریه می کنند و رفتار تهاجمی کمتری را در 2 سالگی نشان می دهد.

 

رشد کودک در سال اول زندگی

کارهایی که کودک در 8 هفتگی انجام می دهد:

 

 1. اشیاء را 180 درجه تعقیب می کند
 2. در تماس های اجتماعی می خندد
 3. صدا گوش می کند و قن قن می کند

 

کارهایی که کودک در 12 هفتگی انجام می دهد:

 

 1. به طرف اشیاء دستش را دراز می کند ولی به آنها نمی رسد
 2. اسباب بازی را تکان می دهد
 3. تماس اجتماعی را ادامه می دهد
 4. به موسیقی گوش می کند
 5. کلماتی مثل انگا می گوید

 

کارهایی که کودک در 16 هفتگی انجام می دهد:

 

 1. سررا در محور عمودی نگه می دارد
 2. دستها را در خط وسط نگه می دارد
 3. به طرف اشیاء دست دراز می کند، آنها را گرفته به دهان می برد
 4. از نشستن با حمایت تنه لذت می برد
 5. اگر در حالت ایستاده قرار دهیم با پاهایش به زمین فشار می دهد
 6. ساچمه را می بیند و به طرف آن حرکت می کند
 7. با صدای بلند می خندد
 8. با دیدن غذا به هیجان می آید
 9. اگر تماس اجتماعی وی قطع شود خشمگین می شود

 

کارهایی که کودک در 28 هفتگی انجام می دهد:

 

 1. غلت می زند، روی محور بدن می چرخد، می خزد
 2. وقتی لگن بچه را نگه داریم مختصری می نشیند، به جلو خم شده و به دستها تکیه می دهد
 3. پاها را به حالت پریدن حرکت می دهد
 4. به طرف اشیاء بزرگ دست دراز می کند، آنها را از دستش به دست دیگر می دهد
 5. ساچمه را با انگشت به طرف خود می کشد
 6. صدای چند سیلابی اداء می کند
 7. مادر را به سایرین ترجیع می دهد
 8. از آینه لذت می برد

رشد کودک در سال اول زندگی

کارهایی که کودک در 40 هفتگی انجام می دهد:

 

 1. به تنهایی می نشیند
 2. اشیاء را گرفته و می ایستد با تکیه و گرفتن اشیاء راه می رود
 3. می خزد و با چهار دست و پا راه می رود
 4. اشیاء را بین شصت و سبابه می گیرد
 5. با انگشت سبابه اشیاء را هل داده و بررسی می کند
 6. اسباب بازی مخفی شده را پیدا می کند
 7. سعی در گرفتن دو باره اشیایی را که از دستش می افتد می گند
 8. اشیایی را که شخص دیگری گرفته رها می کند
 9. صداهایی با اجزاء تکراری را ادا می کند ( ماما، ادا )
 10. به صدا کردن به اسم خود واکنش نشان می دهد
 11. دالی می کند و بازیهایی مثل تاپ تاپ خمیر انجام می دهد
 12. دست را به صورت بای بای تکان می دهد

 

کارهایی که کودک در 52 هفتگی انجام می دهد:

 1. با گرفتن یک دست راه می رود و بدون کمک پا می شود
 2. در صوزت در خواست یا اشاره یک شئ را به شخص دیگر می دهد
 3. چند کلمه علاوه بر ماما و دادا بیان می کند
 4. بازی های ساده با توپ انجام می دهد
 5. در پوشیدن لباس وضعیت خود را لباس تطبیق می دهد

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *