تومور مارکرها

تومور مارکرها پروتیئن هایی هستند که از سلول های تومورال به داخل خون ترشح می شوند و بیشتر به عنوان یک معیار برای پی گیری پاسخ به درمان و یا عود تومورها استفاده می شوند و کمتر به عنوان یک فاکتور اسکرینیگ تومورها کاربرد دارد. این مقاله در سایت موسسه گوارش کودکان در تهران به طور خلاصه در مورد چند تا این تومور مارکرها صحبت می شود.

تومور مارکرها CEA (Carcinoembryonic antigen):

این تومور مارکر در زمان جنینی در دستگاه گوارش جنین تولید می شود ولی قبل از تولد تولید آن متوقف می شود و بعد از تولد به مقادیر خیلی کمی در خون وجود دارد و در بعضی از کانسرها شامل کارسینوم کولون، کارسینوم معده، کارسینوم پانکراس، کارسینوم ریه، کارسینوم برست، کارسینوم تیروئید بالا می رود. همچنین در بعضی موارد غیر بدخیم مثل کولیت اولسرو، بیماری کرون، پانکراتیت و مصرف سیگار نیز بالا می رود.

تومور مارکرها

CA 19-9:

یک تومور مارکردیگر است که بیشتر در تومورهای پانکراس افزایش می یابد ولی در تومورهای کبد، کیسه صفرا کولون، معده و ریه نیز ممکن است افزایش پیدا کند. در بعضی از بیماران بدون وجود کانسر مثل سیروز کبد، هپاتیت، التهاب کیسه صفرا و سنگ کیسه صفرا نیز ممکن است افزایش پیدا کند.

CA 125:یک تومور ماکر دیگر است که بیشتر جهت پیگیری پاسخ به درمان و یا عود کانسرهای تخمدان استفاده می شود و در خانم هایی که ریسک بالایی برای تومورهای تخمدان داشته باشند به عنوان یک تست اسکرینیگ نیز استفاده می شود.البته نرمال بودن این تست دلیل قطعی بر عدم وجود تومور تخمدان نمی باشد و ممکن است یک خانمی تومور تخمدان داشته باشد ولی سطح این تومورمارکر نرمال باشد.موارد غیرتومورال مثل عادت ماهانه،فیبروز رحم، اندومتریوزیس، بیماری التهابی لگن، حاملگی و بیماری های کبد نیز می توانند باعث افزایش سطح این تومور مارکر شود. تومورهای اندومتر، لوله های رحم و پریتوئن نیز می توانند باعث افزایش سطح این تومورمارکر شوند.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *