تشخیص هپاتیت اتوایمیون

با توجه به اینکه هپاتیت اتوایمیون یک بیماری قابل درمان می باشد و تاخیر در تشخیص و درمان می تواند منجر به عوارض جدی برای فرد بشود لذا در هر بیماری که با هپاتیت و افزایش آنزیم های کبد مراجعه می کند بخصوص در خانم ها باید به فکر اتوایمیون هپاتیت باشیم. برای تشخیص بیماری علاوه بر شرح حال و معاینه فیزیکی از روش های پارا کلینیک نیز باید اسستفاده کرد.

تشخیص هپاتیت اتوایمیون

آزمایش های تشخیص هپاتیت اتوایمیون

  1. آزمایش CBC, ESR که ممکن است لوکوپنی، آنمی، ترومبوسیتوپنی و افزایش ESR دیده شود
  2. AST, ALT, Alb, Total Protein, PTT, PT, INR,ALK, BIL,GGT
  3. بررسی اتوآنتی بادی ها شامل ANA, ASMA, Anti LKM1, Antibodies to soluble liver antigen (anti-SLA)
  4. سونوگرافی کبد
  5. بیوپسی کبد : تشخیص قطعی بیماری با بیوپسی کبد می باشد

البته در بیماری که با هپاتیت مراجعه می کند باید بیماری های دیگر مثل هپاتیت های ویروسی و بیماری ویلسون را در نظر داشت و آزمایشات لازم را درخواست کرد. در مواردی که میزان الکالن فسفاتاز بیشتر از 7 برابر نرمال باشد ویا میزان GGT بیشتر از 2 تا 3 برابر نرمال باشد نیاز به انجام MRCP می باشد.ر نکته مهم اینست در این زمینه گوارش کودکان میتواند به شما کمک کند.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *