مقدمه:

یبوست عملکردی در کلیه گروههای سنی به ویژه در بین کودکان بسیار شایع بوده و علاوه بر پیامدهای بالینی در کودکان به ویژه اختلال در رشد فیزیکی و سلامت متابولیک آنان، اثرات سوء بر فعالیتهای اجتماعی و روزانه آنان داشته و در نهایت به اختلال کیفیت زندگی آنان منجر خواهد شد. هدف از اجرای طرح حاضر، بررسی شیوع یبوست در کودکان 7 تا 12 ساله و ارزیابی تاثیر آن بر کیفیت زندگی کودکان ایرانی بود.

 

روش کار:

کودکان مراجعه کننده به درمانگاه گوارش بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) که طی سال 1395 وارد مطالعه شدند و بر اساس معیارهای Rome III، کودکان دارای یبوست عملکردی تشخیص داده شدند. کیفیت زندگی کودکان با استفاده از پرسشنامه PedsQL ارزیابی شد.

 

نتایج:

در مجموع، 184 کودک وارد مطالعه شدند که 92 کودک مبتلا به یبوست و 92 مورد سالم از لحاظ یبوست بودند. نمره کیفیت زندگی کودکان مبتلا به یبوست در هر چهار شاخص عملکرد فیزیکی، احساسی – هیجانی، اجتماعی و تحصیلی به مراتب کمتر از کودکان فاقد یبوست عملکردی بود. بر اساس مدل رگرسیون خطی چند متغیره و در حضور کلیه عوامل زمینه ای، یبوست عملکردی تنها فاکتور پیش بینی کننده موثر بر کاهش سطح کیفیت زندگی کودکان به شمار می رفت

 

نتیجه گیری:

وقوع یبوست عملکردی در سنین پیش دبستانی و دبستانی، کلیه جنبه های کیفیت زندگی کودکان اعم از عملکرد فیزیکی، احساسی، اجتماعی و تحصیلی آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. نکته مهم اینست در این زمینه گوارش کودکان میتواند به شما کمک کند.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *