آسم در کودکان

آسم در کودکان شايع ترين بيماري مزمن در كشورهاي توسعه يافته است كه تقريبا ٥ ميليون كودك كوچكتر از ١٨ سال را در ايالات متحده درگير كرده است. در بالغين خانم ها بيشتر از اقايان مبتلا ميشوند اما در كودكان برعكس است.موارد زيادي از كيس هاي مربوطه به صورت اورژانسي به بيمارستان ها مراجعه ميكنند.نرخ مرگ و مير كودكان ٢/٦ مورد در هر يك ميليون كودك است.

اتيولوژي

سلول هاي التهابي(ماست سل و ائوزينوفيل و لنفوسيت و نوتروفيل) مدياتورهاي شيميايي(هيستامين و لوكوترين و برادي كينين و فاكتور فعال كننده پلاكتي)و عوامل كموتاكتيك(سيتوكاين )منجر به التهاب در راه هاي هوايي ميشوند كه در نهايت منجر به افزايش حساسيت راه هوايي فرد ميشود.

اين امر در نهايت منحر به تمايل شديد راه هوايي براي انقباض در پاسخ به آلرژن ها و محرك ها و عفونت هاي ويروسي و حتي فعاليت هاي بدني شديد ميشود.

هم چنين منجر به ادم و افزايش توليد موكوس در ريه ها ميشود.اين التهاب مزمن باعث پديده remodeling(بازسازي راه هوايي) ميشود كه اين تغييرات برگشت ناپذير است و اختلال پيشرونده در عملكرد ريه ها را به دنبال دارد.

آسم در کودکان

تظاهرات باليني

كودكان مبتلا به آسم داراي نشانه هايي مانند سرفه ،ويزينگ،كوتاه شدن يا تند شدن نفس و تنگي نفس و عدم تحمل ورزش هستند.

عوامل تشديد كننده بيماري شامل:عفونت هاي ويروسي تنفسي،آلرژن هايي چون دود سيگار و آلاينده ها،هيجانات،تغييرات آب و هوايي و رطوبت است.

حين حملات حاد ،فرد ممكن است تاكي پنه و تاكي كاردي و سرفه و ويزينگ داشته باشد.در شرايط شديدتر سيانوز و رتراكسيون و بي قراري و عذم توانايي در صحبت كردن و نشستن در وضعيت سه پايه(tripod position ) و تعريق ممكن است ديده شود.

تشخيص:هيچ تست تشخيصي به تنهايي اثبات كننده اسم نيست ولي عوامل متعددي به تشخيص كمك ميكند.اسپيرومتري به قطعي شدن تشخيص كمك شاياني ميكند.

تست پوستي آلرژي نيز بايد به عنوان قسمتي از ارزيابي فرد انجام شود.اما نبايد حين حملات ويزينگ انجام شود.تست هاي سرمي معمولا حساسيت كمتري در تعيين آلرژي هاي مرتبط با علايم باليني دارند و گران تر هستند .گرافي قفسه سينه در اولين حمله آسم يا همراه با حملات تشخيص داده نشده شرفه جهت رد اختلالات اناتوميك بايد انجام شود.

در صورتي كه فرد علاوه بر حملات تب نيز دارد،به دليل احتمال پنوموني تكرار گرافي قفسه سينه لازم است.

درمان:اجزاي كليدي درمان شامل:كنترل محيطي،درمان دارويي و آموزش بيمار به منظور دستيابي به مهارت هاي خودمراقبتي ميباشد.تمام كودكان مبتلا بايد مواجهه با تنباكو و دود چوب و مواجهه با عفونت هاي ويروسي را به حداقل برسانند.واكسيناسيون آنفولانزا نيز لازم است.

درمان دارويي آسم در کودکان

١) كنترل دراز مدت بيماري : كورتيكواستروييد هاي استنشاقي :موثرترين داروهاي ضداتهاب و درمان ارجح هستند.استفاده مداوم از ان باعث كاهش واكنش پذيري راه هاي هوايي و كاهش احتمال بستري و مرگ و مير ميشود.

تعديل كننده هاي لوكوترين و آگونيست هاي بتا دو طولاني اثر و تئوفيلين نيز جزو اين دسته هستند.

٢) كنترل حملات حاد : آگرنيست هاي بتا دو سريع الاثر مانند آلبوترول كه موثر ترين گشادكننده هاي برونشي هستند و طي ٥ تا ده د قيقه بعد از مصرف منحر به شل شدن عضلات صاف برونش ميشوند.

داروهاي آنتي كولينرژيك مانند ايپراتروپيوم نيز جزو اين دسته هستند كه انقباض برونش را برطرف كرده و ترشح موكوس را كاهش ميدهند. برای درمان حتما از پزشک متخصص گوارش کودکان درخواست مشاوره نمایید.

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *