سندرم زولینگر – الیسون

دکتر عزیزالله یوسفی فوق تخصص گوارش کودکان


یک بیماری است که تومورهای ترشح کننده گاسترین منجر به افزایش ترشح اسید معده شده و زخم های متعدد در معده و دئودنوم ایجاد می شود. تومور اولیه را گاسترینوما می گویند که عمدتا در پانکراس و یا دئودنوم ومعده ایجاد می شوند و با شیوع کمتر ممکن است در غدد لنفاوی اطراف معده، کبد و طحال نیز ایجاد شوند. 80 درصدموارد به صورت اسپورادیک ایجاد می شوند و در 20 درصد موارد ممکن است همراه با نئوپلازی اندوکرین تیپ 1 ( MEN – 1) ایجاد شود. سن شیوع بین 20 تا 50 سال می باشد ولی در سنین دیگر نیز ایجاد می شود.


علائم بالینی:

 • اسهال مزمن که گاهی همراه با دفع چربی می باشد
 • استفراغ خونی
 • درد شکم و یا در اپی گاستر بخصوص بعد از خوردن غذا
 • کاهش وزن
 • زخم های متعدد در معده و روده که معمولا پاسخ مناسبی به درمان نمی دهند
 • در 20 در صد موارد با نئوپلازی اندوکرین تیپ 1 همراه می باشد که در این موارد بیمار تومور پانکراس، تومور پاراتیروئید و تومور هیپوفیز دارند.


تشخیص بیماری:

در مواردی که علائم بالینی و یا یافته های اندوسکوپی مشکوک به این بیماری باشد از تست های زیر جهت تشخیص استفاده می شود:

 • سطح گاسترین سرم در حالت ناشتا حداقل برای 3 نوبت متوالی
 • تست تحریک سکرتین که سکرتین منجر به تحریک ترشح گاسترین از سلول های گاسترینوما می شود
 • اندازه گیری میزان ترشح اسید معده ( در شرایط نرمال میزان ترشح اسید معده کمتر از 10 میلی اکی والان در ساعت می باشد ولی در این بیماری بیشتر از 15 میلی اکی والان در ساعت است )
 • افزایش سطح کروما گرانین – A نیز به عنوان یک مارکر تشخیصی استفاده می شود
 • برای پیدا کردن خود تومور از سی تی اسکن و یا ام آر آی و اندوسونوگرافی و اندوسکوپی استفاده می شود


درمان:

استفاده از مهار کننده های پمپ پروتون جهت مهار ترشح اسید و در نهایت جراحی تومور در مواردی که تومور قابل برداشتن باشد