کرونا و بارداری

دکتر عزیزالله یوسفی فوق تخصص گوارش کودکان


کرونا ویروس یک ویروس جدید می باشد که بسیار مسری بوده و درحال حاضر به صورت همه گیری جهانی در آمده است و با توجه به اینکه یک ویروس سنگین می باشد خیلی در هوا معلق نمی ماند و بر روی سطوح مختلف نشسته و منتقل می شود ولی از طریق سرفه و عطسه می تواند تا حدود 7 متر پراکنده شود و تقریبا تمام افراد یک جامعه در معرض خطر درگیری می باشند و بهترین روش جلوگیری از آلودگی به این ویروس شتسشوی مرتب دست ها با آب وصابون به مدت حداقل 20 ثانیه و ماندن در منزل می باشد. در مورد اینکه بارداری ریسک ابتلاء به کرونا را افزایش می دهد یا نه خیلی اطلاعات کافی دردسترس نمی باشد، بعضی از مطالعات بیان کرده اند که در صورتی که یک خانم باردار مبتلاء به این بیماری شود احتمال درگیری شدید بیشتر است ولی بعضی از مطالعات دیگر به این نتیجه نرسیده و بارداری را به عنوان یک ریسک فاکتور در نظر نمی گیرند ولی توصیه به مراقبت بیشتر در خانم های باردار می شود.


آیا ابتلاء یک خانم باردار به کرونا ویروس ریسک سقط و یا انومالی در جنین را افزایش می دهد؟

مطالعات در این زمینه بسیار محدود می باشد. بر اساس مطالعات محدود مرکز پیشگیری وکنترل بیماری های امریکا عنوان کرده است که کرونا ویروس ریسک سقط و انومالی های جنین را در یک خانم باردار افزایش نمی دهد ولی انجمن زنان و زایمان آمریکا براساس یافته های مطالعات حاصل از بیماری سارس و مرس(MERS) عنوان کرده که ابتلاء خانم باردار به بیماری کرونا ریسک زایمان زود رس را ممکن است افزایش دهد. امکان انتقال ویروس از طریق جفت به نوزاد تا امروز گزارش نشده است ولی احتمال درگیری نوزاد از طریق تماس با مادر و یا فرد آلوده دیگر وجود دارد.