روش صحیح استفاده از ماسک

دکتر عزیزالله یوسفی فوق تخصص گوارش کودکان


چه کسانی باید از ماسک استفاده کنند: در یک فرد سالم استفاده از ماسک در موارد زیر توصیه می شود:

  1. فردی که سرفه و یا عطسه می زند
  2. فردی که از یک بیمار مبتلاء به کرونا ویروس نگه داری می کند
استفاده از ماسک در صورتی موثر می باشد که با شتشوی مرتب دست ها همراه باشد و اینکه روش درست استفاده از ماسک را بلد باشیم


قبل از استفاده ماسک دستها را با آب و صابون و یا یک محلول ضد عفونی دارای الکل شتشو دهیمسپس ماسک را روی دهان و بینی قرار دهیم و مطمئن شوید که فاصله ایی بین ماسک و صورت شما وجود نداردبه هیج عنوان با ماسک تماس نداشته باشید.اگر می خواهید با ماسک تماس داشته باشید قبل از آن دست ها را با اب و صابون ویا محلول ضدعفونی بشوئیدبه محض اینکه ماسک مرطوب شد آنرا تعویض کنید و ماسک های یک بار مصرف را دوباره استفاده نکنیدماسک را از پشت سر خارج کنید و در سطل زباله بیاندازید و سپس دست ها را بشوئید