درگیری کبد در کرونا ویروس

دکتر عزیزالله یوسفی فوق تخصص گوارش کودکان


بیماران مبتلاء به کرونا ویروس ریسک اسیب کبدی دارند. اگر چه مکانیسم اصلی درگیری هنوز مشخص نمی باشد ولی سه مکانیسم برای درگیری کبد مطرح می باشد:

  1. حمله مسقیم ویروس به کبد
  2. واکنش ایمیونولوژیک که منجر به درگیری کبد می شود
  3. عوارض داروهای مصرفی در درمان بیماری کرونا که منجر به درگیری کبد می شود
میزان درگیری کبد در چند مطالعه بین 15 تا 53 درصد بیماران بوده است که درگیری کبد به صورت افزایش میزان ALT , AST نشان داده می شود و گاهی افزایش بیلی روبین خون نیز دیده شده است. در یک مطالعه میزان درگیری کبدی با شدت بیماری ارتباط داشته است به طوریکه در بیماران فوت شده ناشی از کرونا ویروس میزان درگیری 78 درصد گزارش شده است.
با توجه به این مطلب توصیه می شود که در بیماران مبتلاء به کرونا ویروس تست های کبدی چک شود و مراقب درگیری کبد در بیماران باشیم.