افزایش ویتامین – د یا هیپرویامینوز – D

دکتر عزیزالله یوسفی فوق تخصص گوارش کودکان


مصرف مقادیر بیش از حد ویتامین – د باعث بروز علائم و نشانه های هیپر کلسمی ایدیوپاتیک می شود. علائمی که 1 الی 3 ماه پس از دریافت مقادیر بیش از حد بروز می کنند شامل هیپوتنی، بی اشتهایی، تحریک پذیری، یبوست، پرنوشی، پرادراری و رنگ پریدگی است. هیپرکلسمی و هیپرکلسیوری افاق می افتد. استفراغ، تنگی دریچه ائورت، افزایش فشار خون، رتینو پاتی و کدورت قرنیه و ملتحمه نیز ممکن است ایجاد شود. دفع پروتئین در ادرا اتفاق می افتد که اگر مصرف ویتامین – د ادامه پیدا کند منجر به آسیب کلیوی می شود.

درمان شامل قطع دریافت ویتامین و کلسیوم است. گاهی در شیرخواران از هیدروکسید آلومینیوم اسفاده می شود.