پوسیدگی دندان در کودکان

دکتر عزیزالله یوسفی فوق تخصص گوارش کودکان


ایجاد پوسیدگی دندان بسته به ارتباط بین سطح دندان ها با کربوهیدرات های غذایی و باکتری های دهان دارد. اسید های ارگانیک تولید شده در اثر تخمیر کربوهیدرات های غذا توسط باکتری ها منجر به کاهش PH پلاک های دندانی مجاور دندان ها می شود و باعث دمینرالیزاسیون می شود. ضایعه پوسیدگی اولیه یک نقطه کدر سفید روی مینا می باشد و با پیشرفت تخریب مینرال دندانی، سوراخ در دندان ایجاد می شود. دمینرالیزاسیون ناشی از تولید اسید توسط باکتری ها بستگی به تعداد دفعات و نوع کربوهیدرات مصرفی دارد. سوکروز بیش از قندهای دیگر موجب پوسیدگی می شود. چون یکی از محصولات آن در طی متابولیسم باکتری ها، گلوکاگون می باشد که پلیمری است که موجب تسهیل چسبندگی باکتری به سطح دندان می شود. با در نظر گرفتن تعداد دفعات مصرف، قدرت پوسیدگی با نوشابه شیرینی که در بطری ریخته می شود و در طی شب و یا هنگام خواب مصرف می شود بیش از همان حجم نوشابه در طی یک وعده غذایی ایجاد می شود.
پوسیدگی دندانی دندان های اولیه معمولا در سوراخ ها و شیار های دندان ها ظاهر می شوند. دومین محل شایع پوسیدگی در سطح بین دندانهاست که در بسیاری از موارد فقط در بچه ها دیده می شود که پوسیدگی رامپنت دارند. پوسیدگی رامپنت در شیرخواران و بچه های نوپا دیده می شود که به ان پوسیدگی شیر بطری خواریا کرم خوردگی داندبچه های بطری خوار هم گفته می شود که به علت تغذیه نامناسب با بطری می باشد.


عوامل خطر ساز پوسیدگی دندان:

  1. مصرف مکرر قند
  2. بچه های متعلق به سطح اجتماعی و اقتصادی پایین
  3. داشتن خواهر و برادر با پوسیدگی دندان
  4. مصرف شیر و نوشیدنی در شب
  5. شواهدی از اختلالات دندانی
  6. هیپوپلازی مینای دندان اولیه به علت کمبود های تغذیه ایی دوران بارداری یا به علت نارس بودن کودک