ادم

دکتر عزیزالله یوسفی فوق تخصص گوارش کودکان


ادم در واقع تورم قابل لمس ناشی از افزایش حجم مایعات بین بافتی می باشد و در مواردی که ادم وسیع و جنرالیزه باشد به آناسارک گفته می شود.


علل ادم:

 1. نارسایی قلب
 2. سیروز کبد
 3. درگیری کلیوی
 4. انسداد عروق لنفاوی
 5. انسداد موضعی وریدی مثل ترومبوز وریدی
 6. هیپو البومینمی
 7. داروها
 8. بدخیمی ها
 9. بارداری
 10. ایدیوپاتیک


پاتوفیزیولوژی ادم:

 1. افزایش فشار هیدرواستاتیک مویرگ ها
 2. کاهش فشار اسموتیک مویرگی
 3. افزایش نفوذ پذیری غشاء مویرگی


علائم بالینی:

ادم به گروه های زیر تقسیم می شود. ادم محیطی، ادم ریه، آسیت، لنف ادم، ادم پره اربیتال، ادم اسکروتال


ادم محیطی:

ادم محیطی سکه به دو نوع ادم گوده گذار و ادم غیر گوده گذار تقسیم می شود. ادم گوده گذار ناشی از افزایش مایعات بین بافتی می باشد در حالیکه ادم غیر گوده گذار ناشی از انسداد سیستم لنفاوی و هیپوتیروئیدی می باشد. ادم محیطی می تواند به صورت حاد و یا مزمن باشد و هر کدام از این پروسه حاد یا مزمن می تواند به صورت یک طرفه و غیر قرینه و یا دو طرفه و قرینه باشد.ادم گوده گذار در اندام تحتانی