هموروئید

دکتر عزیزالله یوسفی فوق تخصص گوارش کودکان


هموروئید در کودکان و بالغین اغلب به دنبال یبوست ایجاد می شود ولی در کودکان می تواند ثانویه به افزایش فشار پورت نیز ایجاد شود.


علائم بالینی:

علائم بالینی بر اساس محل هموروئید که داخلی ویا خارجی باشد متفاوت است. هموروئید خارجی که پایین تر از خط دنتیت (Dentate Line) می باشد با خارش و درد شدید ناشی از ترومبوز مشخص می شود. هموروئید داخلی که بالای این خط قرار دارد اغلب با خون ریزی و پرولاپس و گاهی احتقان عروقی مشخص می باشد.


درمان:

اغلب موارد با درمان های نگه دارنده مثل تغییر رژیم غذایی ،کاهش زور زدن حین دفع مدفوع ،کوتاه کردن زمان نشتن سر توالت و ملین ها بهبودی حاصل می شود. در مواردی که درد وجود داشته با شد استفاده از کرم های ضد درد و التهاب موضعی و وان آب گرم توصیه می شود و در مواردی که به درمان های نگه دارنده پاسخ ندهد از روش های جراحی استفاده می شود.