روش هاي پيشگيري از هپاتيت A

دکتر عزیزالله یوسفی فوق تخصص گوارش کودکان


برای جلوگیری از آلوده شدن به ویروس هپاتیت می توان از روش های زیر استفاده كرد:

 1. واكسن هپاتیت A
 2. استفاده از ایمونوگلوبولین
 3. رعایت مسائل بهداشتی
واكسن این بیماری در خیلی از كشور ها به طور روتین و در دو نوبت به فاصله 6 ماه تزریق می شود ولی در كشور ایران هنوز به طور همگانی استفاده نمی شود.


اندیكاسیون های تزریق واكسن هپاتیت A:

 1. كودكان بالاتر از یك سال
 2. شیر خواران 6 ماه تا یك سال كه قرار است به مناطق اندمیك هپاتیت A مسافرت كنند
 3. كاركنان ازمایشگاه هایی كه احتمال تماس با هپاتیت A دارند
 4. مردان هم جنس باز
 5. بیماران مبتلا به بیماری های مزمن كبدی
 6. بیمارانی كه فراورده های خونی را دریافت می كنند
 7. قبل از مسا فرت به مناطق با شیوع بالای بیماری
 8. افرادی كه هر نوع اعتیاد ( تزریقی و یا خوراكی ) به مواد مخدر دارند


استفاده از ایمونوگلوبولین

در افرادی که می خواهند به مناطق اندمیک سفر کنند و کمتر از دو هفته زمان دارند می بایست واکسن و ایمونوگلوبولین را با هم استفاده کنند و در مواردی که با بیمار مبتلا تماس داشته باشیم برای جلو گیری از بیماری می توان از ایمونوگلوبولین استفاده کرد.


رعایت مسائل بهداشتی

افرادی که به مناطق با شیوع بالای بیماری مسافرت می کنند باید به نکات زیر توجه کنند:

 1. عدم استفاده از آب شیر و تنها از آب های داخل بطری های در بسته استفاده کنند و یا اینکه آب شیر را کاملا جوشانده و بعد استفاده کنند
 2. عدم استفاده از غذاهای خام
 3. شستشوی کامل دست ها با آب و صابون