آلرژی غذایی

دکتر عزیزالله یوسفی فوق تخصص گوارش کودکان


آلرژی غذایی یکی از مشکلات بسیار شایع می باشد که با علائم گونا گونی بروز می کند که یک فرم ان درگیری گوارشی در کودکان است که طی چند سال اخیر شیوع ان افزایش پیدا کرده است . در گیری گوارشی ناشی از آلرژی به فرم های مختلفی می باشد بر حسب اینکه کدام قسمت از دستگاه گوارش در گیر شده باشد .

شایعترین فرم درگیری گوارشی ناشی از آلرژی در شیر خواران و نوزادان به صورت کولیت می باشد. که این شیر خواران با دفع خون در مدفوع مراجعه می کنند و این بیماران بی قراری و درد شکم نیز دارند و گاهی علائم دیگر آلرژی را مثل قرمزی روی گونه ها و اگزما ی اندام ها و سابقه آلرژی در افراد دیگر خانواده را دارند.

تشخیص کولیت آلرژیک : با شرح حال و معاینه توسط فوق تخصص گوارش کودکان می باشد ، البته تشخیص قطعی کولیت آلرژیک با کولونوسکوپی و بیوپسی است که در تمام بیماران لازم نیست و یک روش دیگر در تشخیص پاسخ مناسب به قطع عامل آلرژن می باشد.

بیشترین مواد آلرژن شامل :

  1. لبنیات گاوی
  2. تخم مرغ
  3. بادام زمینی
  4. ماهی
  5. صدف

درمان:

در نوزاد یا شیر خواری که با کولیت آلرژیک و یا دفع خون در مدفوع مراجعه می کند ، با توجه به اینکه شایعترین علت آلرژی لبنیات گاوی می باشد ، حذف لبنیات از رژیم مادر قدم اول در مان می باشد که بعد از چند روز علائم بر طرف می شود و در صورت شروع مجدد لبنیات علائم عود می کند . معمولا تا یک سالگی مادر باید رژیم را رعایت کند .